Liga: Campeonato Brasileiro

Anapolis x Brasiliense

Operario-MT x Real Ariquemes

Interporto x Ipora

Brasiliense x Interporto

Operario-MT x União Rondonópolis

Real Ariquemes x Ceilândia

Ipora x Anapolis

Brasiliense x Real Ariquemes

Interporto x Ceilândia

União Rondonópolis x Ipora

Anapolis x Operario-MT

Real Ariquemes x Interporto

Ipora x Operario-MT

União Rondonópolis x Anapolis